Fakta myror

Svartmyra

Svartmyra

 

Myror är samhällsbildande steklar. Det finns en mängd myrarter. Myror omfattar drygt 7000 arter och är utbredda över hela världen.

Myrans kropp

Bakkroppen, som är förenad med mellankroppen genom ett smalt skaft, är mycket rörlig. Överkäkarna utgör griporgan, underkäkarna och underläppen stick- och sugorgan. Vid försvar eller anfall biter myrorna hål med sina kraftiga käkar, varefter de från en körtel i bakkroppens spets sprutar frätande vätska, myrsyra, i såret.

Myrans samhälle

Myrorna visar prov på samhällsbildning på hög nivå med ett utvecklat socialt liv. I myrsamhället förekommer tre slags individer: honor (kraftigt byggda med brett huvud), hanar (med smalare bakkropp) samt arbetare (sterila honor, som är mindre än övriga honor).

Hanarna och de utvecklade honorna har vingar och kallas flygmyror. Efter svärmningen, då parningen sker, biter arbetarna av honornas vingar och dödar hanarna.

Arbetarna, mellan vilka sträng arbetsfördelning råder, utför allt arbete i samhället, t ex vårdnaden av larver och puppor. De kan kräva insamlad föda för matning av larver och hemmavarande myror.

Myrägg till burfåglar

De flesta myrarter bygger myrstackar, som ligger delvis under och delvis ovan jordytan och innehåller en mängd gångar och olika rum för ägg, larver och puppor. De myrägg som säljs som föda åt burfåglar är myrornas puppor.

Myrorna håller mjölkkor

Myror är allätare som lever av andra insekter, växtsafter m m. En begärlig föda är bladlössens söta exkrementer, varför bladlöss ofta hålls som “mjölkkor”. På samma sätt vårdas och utnyttjas även andra främmande insekter, t ex skalbaggar, som framlever sitt liv i myrbon. Dessa myrgäster (myrmekofiler) är dock ibland själva parasiter, som livnär sig på myrornas ägg och larver. Ett exempel på myrgäster är guldbaggen, vars ägg läggs i myrstackar, där larvutvecklingen sker.

 

 

För att få tips och råd om hur du får bort dina skadeinsekter inomhus – läs mer på myror inomhus.