Myror bilder

Flygmyror invsion

Flygmyror invasion

Här är en bild från en invasion av flygmyror i Colombia.

Röd Skogsmyra

Röd Skogsmyra

Flygmyra

Flygmyra